กรอบโฟมพร้อมภาพ

ราคากรอบพร้อมภาพ

3×4 นิ้ว = 110
4×6 นิ้ว = 120
5×7 นิ้ว = 130
6×8 นิ้ว = 140
8×10 นิ้ว = 185
8×12 นิ้ว = 210

ราคากรอบพร้อมภาพและไฟประดับ

3×4 นิ้ว = 200
4×6 นิ้ว = 210
5×7 นิ้ว = 230
6×8 นิ้ว = 250
8×10 นิ้ว = 300
8×12 นิ้ว = 340